Társaságunk működése több részből tevődik össze, ami mind a hatékony ingatlankezelést segíti. Ezekről röviden egy összefoglalót olvashat.

Közös képviselet

Fő tevékenységünk a társasházak közös képviseletének teljes körű ellátása a társasházi törvénynek megfelelően.
A közös képviselő legfontosabb feladatai:

 • a Társasház törvényes képviselete
 • a Társasház és a tulajdonostársak jogviszonyaival összefüggő ügyek intézése
 • a közszolgáltatókkal való kapcsolattartás
 • a lakóközösséget érintő kérdésekben tájékoztatás
 • a Számvizsgáló Bizottság számára az ellenőrzés lehetőségének biztosítása
 • min. évente 1 alkalommal május 31-ig közgyűlés tartása
 • a közös költség beszedése, a tartozások kezelése
 • a Társasház számláinak kifizetése
 • a könyvelés vezetése a jogszabályoknak megfelelően
 • a Ház műszaki állapotának folyamatos figyelése
 • a megrendelt szolgáltatások ellenőrzése
 • a közös területet érintő káresemények bejelentése a biztosító felé

Műszaki üzemeltetés

Több éve kezelünk kisebb – nagyobb társasházakat (30-300 lakás), a legtöbb régi építésű társasház vagy lakásszövetkezet.

A fő feladataink:

 • a házban lévő műszaki eszközök állapotának szemmel tartása, folyamatos felmérése
 • a karbantartások és felújítások tervezése, a munkák elvégeztetése a megfelelő szakemberekkel
 • a folyamatosan vagy alkalmanként szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (takarítók, kertészek, gondnok )munkájának ellenőrizése
 • a rendkívüli meghibásodások elhárítása

Mi minden megoldásra nyitottak vagyunk, minden feladatra rendelkezzünk megfelelő alvállalkozóval vagy alkalmazottal és ezért tudunk teljes körű szolgáltatást nyújtani a társasházaknak.

Kintlévőség kezelés

Egyes társasházak komoly pénzügyi nehézségekkel küzdenek a nem fizető tulajdonostársak miatt. A Társasházakra a sortartásos kezesség szabályai vonatkoznak, vagyis, az adósság rendezéséig, az érintett Társasháznak kötelessége a meg
lévő vagyonból a költségeket finanszíroznia, megelőlegeznie. Ezért a többi tulajdonostárs finanszírozza az elmaradásokat. Ennek a problémának a kezelése fontos számunkra. A lehető leggyorsabban, a törvényi szabályzók betartása mellett, jogi útra tereljük a nem fizető tulajdonosok ügyét.

szolgaltatasaink-small

A kintlévőségek csökkentése érdekében az alábbi eljárásokat használjuk:

 • Negyedévente értesítést kapnak a tulajdonosok az esetleges tartozásról
 • 3 havi közös költség elmaradása esetén ügyvédi felszólítást küldünk
 • Ennek sikertelensége esetén bírósági fizetési meghagyást  eszközölünk.
 • A jogerőre emelkedéskor ingóság végrehajtást kezdeményezünk
 • A következő lépés a jelzálog bejegyzés

Minden esetben a felmerült költség (ügyvédi, bírósági, végrehajtási) és késedelmi kamat a tartozó folyószámlájára kerül felszámításra tartozásként. A kezdeményezett eljárás csak a tartozás és a felmerült költség megfizetése esetén kerül lezárásra.

Azon tulajdonosok esetén, akik fizetési hajlandóságukat kinyilvánítják, de átmeneti fizetési problémájuk van, a közös képviselő részletfizetési lehetőséget ajánl fel.

Közgyűlési döntés alapján a késedelmes fizetés esetén meghatározott mértékű (jegybanki alapkamat 2x) késedelmi kamatot számítunk fel.

Könyvelés

A törvényi szabályozásnak megfelelően precíz és pontos könyvelést végzünk, melynek végrehajtását igény szerint egyes társasházaknál  könyvvizsgáló is  ellenőrzi, ezáltal tevékenységünkről áttekinthető és megbízható elszámolást tudunk a társasházi tulajdonostársak számára biztosítani.

A könyvelést kettős könyvelési rendszerrel oldjuk meg.

A kettős könyvelés, vagy kettős könyvvezetés a gazdálkodó eszközeiről és azok forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról vezetett, a valóságnak megfelelő, folyamatos, áttekinthető nyilvántartás.

A Társasházak könyvelésekor az alábbi feladatokat végezzük el:

 • A bizonylatok könyvelése
 • Adóbevallások elkészítése, elektronikus beküldése
 • A kötelezettségek és követelések nyilvántartása, időszakos, illetve igény szerinti kimutatás készítése
 • Költségek költség nemenkénti külön kimutatása
 • A lakók befizetéseiről, hátralékokról/túlfizetésekről negyedévente, illetve igény szerinti kimutatás készítése
 • Megbízási szerződések számfejtése
 • Nyitó és zárlati munkák elkészítése
 • Beszámoló elkészítése
 • A közgyűlés elé terjesztett éves beszámolójának részletes kimutatása
 • Adófolyószámla egyeztetése

Egyéb feladatok:

 • Igény szerint költségvetési javaslat elkészítésében részvétel
 • Igény szerint késedelmi kamat, egyenlegközlő, fizetési felszólítás készítése
 • Kapcsolattartás és képviselet a NAV és egyéb hatóságok előtt
 • Pályázat, hitelkérelem, illetve az üzletmenetbe tartozó ügyek kapcsán a könyvelés dokumentációjáról (főkönyvi kivonat, naplófőkönyv, pénztárkönyv, eredmény kimutatás, mérlegek, stb.) szükség szerint másolatot készítünk, illetve a kapcsolódó kérdőívek kitöltéséhez a megfelelő adatokat szolgáltatjuk.
 • A Számvizsgáló Bizottság betekintést kap a Társasház könyvelésébe negyed évente.